Spausdinti
Prisijungimas prie EDAS  |   DEMO Aktuali informacija Naujienų archyvas D.U.K.                   

(2011-03-02)
Užklausą apie konkretaus draudėjo viešus duomenis galima pateikti paspaudus nuorodą http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ arba EDAS Draudėjo srityje - Suvestinės - Kitų draudėjų informacijos peržiūra, arba EGAS Gyventojo srityje (https://gyventojai.sodra.lt)
Užklausą apie draudėjo-fizinio asmens viešus duomenis galima pateikti tik EDAS Draudėjo srityje arba EGAS Gyventojo srityje.


(2011-01-31)
Metinių finansinių ataskaitų F4 (ir F4-1 ) patvirtinimo ir pateikimo (Žin.,2010,Nr.23-1111) terminas pratęstas iki šių metų vasario 4 d. imtinai.


(2011-01-26)
Nuo 2011 m. sausio 26 d. EDAS portalo Draudėjo srities skiltyje "Suvestinės" pasirinkus "20. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F4" galima sudaryti metines finansines ataskaitas F4 ir F4-1, kurios iki 2011 m. sausio 31 d. turi būti patvirtintos, pasirašant saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba kitais būdais (Žin.,2010,Nr.23-1111).


(2011-01-20)
2011 m. sausio 14 d. buvo įdiegtos 12-SD v03, 9-SD v03, PT v03 formos. 2011 m. sausio 20 d. buvo įdiegta 13-SD v04 forma. Informaciją apie šių formų pasikeitimus galima rasti čia: (Žin., 2011, Nr. 4-143).(2011-01-12)
Dėl JAR kodų pasikeitimo


Juridinių asmenų registrą tvarkantis Registrų centras vykdydamas Vyriausybės nutarimą automatiškai suteikė devynženklį juridinio asmens kodą visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurios iki šiol naudojo septynių skaitmenų "įmonės kodą".
Plačiau apie tai čia.(2011-01-11)
Paskelbtos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 4-143).
Pakeistos popierinės formos priimamos, elektroninės bus pakeistos artimiausiu metu.(2011-01-05)
Informaciją apie naujus darbo rinkos dalyvius galima peržiūrėti suvestinėje "19. Naujų darbo rinkos dalyvių sąrašas per laikotarpį".(2010-11-22)
PA-DP


Per EDAS galima teikti pažymą apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas (forma PA-DP).
Formos PA-DP teikimo atvejai
Formos PA-DP vaizdasPT formų rengimas


PT formos priedų rengimo metu, įrašius duomenis į P14T, P17T, A2, A3, A4 laukus ir paspaudus lango viršuje esantį mygtuką “Užpildyti puslapį” reikiami “Registro duomenys” laukai užpildomi automatiškai.(2010-10-04)
Automatinis NP-SD pranešimo užpildymas


NP-SD pranešimo duomenis lentelėje "Apdraustojo asmens duomenys" galima užpildyti pažymėjus laukelį "Užpildyti NP-SD pranešimą" suvestinės "15. Informacija apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai" parametrų įvedimo lange.(2010-09-07)

Informacija dėl pašalpos apdraustiesiems skyrimo.

(2010-08-31)
Dėl pirmą kartą pagal darbo sutartį įsidarbinusių asmenų


Nuo 2010-08-01 įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas (Žin., 2010, Nr. 86-4517), numatantis, kad pirmą kartą pagal darbo sutartį įsidarbinę asmenys, kurių darbo užmokestis neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio ne daugiau kaip vienus jų darbo metus, pensijų socialiniu draudimu nedraudžiami. Draudėjai, priėmę į darbą tokius apdraustuosius, 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią „Sodrai“ teikia bendra tvarka, nurodydami pilną socialinio draudimo įmokų tarifą.
Jeigu 1-SD pranešime nurodytam apdraustajam taikomas lengvatinis įmokų tarifas, „Sodra“ per EDAS apie tai informuos draudėją.
Taip pat, suvestinės "Apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas prasidėjo per nurodytą laikotarpį, sąrašas" formavimo parametruose yra galimybė pasirinkti parametrą "Naujas darbo rinkos dalyvis".
Pasirinkus "taip" yra rodomi tik nauji darbo rinkos dalyviai.(2010-08-03)
Nuo liepos 30 d. įsigaliojo naujos 1-SD, 2-SD ir PT formų versijos


Išsamią informaciją rasite čia Žin., 2010, Nr. 90-4806Keičiasi įmokų kodai


Išsamią informaciją rasite čia Žin., 2010, Nr. 90-4805