AKTUALI INFORMACIJA

2018-08-06
Informuojame, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 str. 7 dalį (kuris įsigaliojo nuo 2018-07-01) nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį (nuo sumos ne mažesnės negu MMA; šiuo atveju iš draudėjo lėšų, tik nuo skirtumo tarp MMA ir realiai apskaičiuoto darbo užmokesčio). Pvz.: jeigu darbuotojas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį, ir darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis yra 300 Eur, tokiu atveju iš apdraustojo išskaičiuojama 27 Eur (300 Eur x 0,09). Draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 133,72 Eur įmokų (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4018), jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai savo lėšomis, tada draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 135,72 Eur (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4218).