Ką norite daryti?


Noriu peržiūrėti šią draudėjo informaciją:

Noriu gauti peržiūrėtų duomenų identifikatorių (numerį):Duomenys, kuriuos norite peržiūrėti:

1 Atitinkamo draudėjo apdraustiesiems asmenims (darbuotojams) už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų skaičiaus.

2 Apdraustiesiems asmenims (darbuotojoms) – moterims, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis ir apdraustiesiems asmenims (darbuotojams) – vyrams, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis, jei apdraustųjų (darbuotojų) skaičius įmonėje yra ne mažesnis kaip 8, ir iš jų yra daugiau negu 3 moterys ir daugiau negu 3 vyrai).

Mano darbdavys yra: