Tikrinti Registruoti  
 
 
Pagalba
PS-1
 
(adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos
pr. 12, LT-09308, Vilnius
PARAIŠKA
DĖL ELEKTRONINIO PARAŠO KVALIFIKUOTO SERTIFIKATO REGISTRAVIMO
(data)
Pareiškiu, kad saugus elektroninis parašas, kuriuo pasirašyta ši paraiška, yra patvirtintas man išduotu kvalifikuotu
elektroniniu sertifikatu. Prašau šio kvalifikuoto elektroninio sertifikato santrauką naudoti autentifikuojant mane jungiantis prie
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos portalo
autorizuotos srities, tikrinant mano pasirašytus elektroninius dokumentus. Patvirtinu, kad šioje paraiškoje nurodyti mano
asmens duomenys yra teisingi ir tai patvirtinu pasirašydamas šiuo elektroniniu parašu.
(vardas ir pavardė)
(asmens kodas)
(asmens socialinio draudimo numeris*)
versija
K1
K2
K3
K4
K5
PS-1
02
* laukas K3 pildomas, jei asmuo yra užsienio šalies pilietis ir jam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos
pasas, asmens tapatybės kortelė ar ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos bendrijoje.
arba
Teikiama tik elektroniniu būdu
 
PS-1
02