EDAS - tarp dešimties geriausių
Europos socialinio
draudimo projektųNaujienos

(2015-01-15)
Dėmesio!
2015 m. sausio 13 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-13 patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas ir Savanoriškos praktikos sutarties formos pavyzdys.
Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje iki 2 mėnesių per kalendorinius metus savanoriškai gali atlikti asmenys iki 29 metų. Atliekant savanorišką praktiką atlyginimas nemokamas, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti teritorinėje darbo biržoje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas. Plačiau.


(2014-12-16)
Dėmesio! UAB „Bitė Lietuva“ informacija.
UAB „Bitė Lietuva“ klientai, kurių sutartys dėl el. parašo paslaugų buvo sudarytos iki 2014-09-01, turi kreiptis į operatorių dėl naujos sutarties sudarymo ir SIM kortelės pakeitimo. Nuo 2015-03-31 UAB „Bitė Lietuva“ el. parašo paslaugomis galės naudotis tik tie klientai, kurie sudarys naujas sutartis ir pasikeis SIM korteles.


(2014-09-01)
Informuojame, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. sudaryta galimybė per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateikti elektroninius SAV pranešimus (elektroninė FFData formato byla), kurių nereikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu būdu pateikus elektroninį SAV pranešimą, rašytinio SAV pranešimo originalo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti nereikia.

(2014-08-26)
Informuojame, kad nuo 2014-08-26 asmenys, kuriuos draudėjas (darbdavys) įgaliojo atstovauti jam santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis (pateiktas įgaliojimas IG-1), gali jungtis prie Draudėjo portalo draudėjo srities naudotojo teisėmis.
Primename, kad norint panaikinti įgaliojimą, reikia pateikti IG-2 pranešimą apie įgaliojimo panaikinimą. Popierinio dokumento (IG-2) teikti nebūtina. Panaikinti įgaliojimą galima ir prisijungus prie Draudėjo portalo, skiltyje „Sukurti naują ruošinį ir „IG-2“. Per Draudėjų portalą teikiamas įgaliojimo panaikinimas pasirašomas elektroniniu parašu.

(2014-07-24)
Informuojame, kad sudaryta galimybė asmenims, kurie vertėsi individualia veikla, 5 (penkis) metus po veiklos vykdymo pabaigos datos prisijungti prie EDAS ir teikti/patikslinti (patikslinus deklaracijų duomenis VMI) SAV pranešimus.


(2014-06-09)
Priminimas draudėjams apie NP-SD pateikimą
Primename, kad draudėjas (darbdavys) privalo apskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų ir pateikti NP-SD pranešimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi dienos. NP-SD pranešimas gali būti teikiamas nelaukiant laikinojo nedarbingumo laikotarpio ir/ar kalendorinio mėnesio pabaigos, tačiau tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius) (Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 51 p. bei Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 58 p.).
Pildant NP-SD pranešimą yra galimybė dalį informacijos užpildyti automatiškai – žr. 15 suvestinę „Informacija apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai“.


Naujienų archyvas


(2015-02-09)
Dėmesio!
Šiuo metu negalima prisijungti prie EDAS Registrų centro ir Gyventojų registro tarnybos sertifikatais. Sutrikimai šalinami. Atsiprašome už nepatogumus.


(Atnaujinta 2015-01-08)
Dėmesio!
Draudėjai SAM pranešime apie apdraustuosius už 2014 m. gruodžio mėnesį draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas nurodo litais (SAM versija 03).


(Atnaujinta 2015-01-02)
Dėmesio!
Draudėjai SAM pranešime apie apdraustuosius už 2014 m. gruodžio mėnesį draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas nurodo litais (SAM versija 03).

Dėl 1-SD ir 2-SD pranešimų formų versijų:
Jei įdarbinimo arba atleidimo data yra 2014 metų, naudoti formos 5 versiją. Jei įdarbinimo arba atleidimo data yra 2015 metų, naudoti 6 versiją.

Dėl 13-SD pranešimų formų versijų:
Jei pajamos pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos yra 2014 metų, naudoti 4 versiją. Jei pajamos pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos yra 2015 metų, naudoti 5 versiją.


(2014-12-23)
Sveikiname Jus ir Jūsų kolegas su artėjančiomis šventėmis!
Linkime kuo daugiau džiugių akimirkų, gerų rezultatų besibaigiančiais metais ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo Naujaisiais!

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


(2014-12-22)
Dėmesio!
Atnaujinant programinę įrangą, dalis „Sodros“ paslaugų nebus teikiama 2014 m. gruodžio 24 d. – 2015 m. sausio 11 d. Atsiprašome už nepatogumus. Daugiau informacijos galima rasti ČIA.


(2014-12-12)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-12-04)
Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeisti socialinio draudimo pranešimai - SD formos. Pasikeitusias SD formas bei jų duomenų struktūros aprašus galite rasti ČIA.
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šios formos draudėjų (darbdavių) turi būti teikiamos ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 d.


(2014-11-06)
Socialinio draudimo pažymėjimas – nebūtinas

Priimant darbuotoją į darbą ar jį atleidžiant, asmens valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas nėra būtinas.
Primename, kad asmenį įdarbinus draudėjas už jį pildo 1-SD pranešimą, o atleidžiant – 2-SD pranešimą.
Tai numato nuo 2014 m. gegužės 1 d. dienos įsigaliojusios Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės. Nuo šios dienos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai nėra išduodami.
Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, pildant pranešimus „Sodrai“ pakanka nurodyti asmens kodą.
Jeigu darbuotojas neturi asmens kodo, pranešimą pildančiam draudėjui pakanka nurodyti jo socialinio draudimo numerį.
Jeigu apdraustasis neturi ir šio numerio, draudėjas turėtų nuskenuotą ir elektroniniu parašu pasirašytą asmens dokumentą išsiųsti Fondo valdybos teritoriniam skyriui.
Tai galima padaryti prisijungus prie EDAS, pasirinkus „Papildomos informacijos teikimas“, „Įkelti papildomą informaciją“ ir „Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“.


(2014-10-21)
Jeigu, Jūsų kompiuteryje atsinaujinus JAVA versijai (į 8.x), nebeveikia EDAS prisijungimas arba pasirašymas elentroniniu parašu, patariame sugrįžti į praeitą JAVA versiją (7.x). Kaip tai padaryti, skaitykie instrukcijoje.

(2014-10-02)
Nuo 2014 m. spalio 1 d. minimaliajai mėnesinei algai padidėjus iki 1035 litų, keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodrai“ mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų suma.
Asmenys, kurie moka 9 proc. PSD įmoką, skaičiuojamą nuo minimaliosios mėnesinės algos, nuo spalio 1 d. kiekvieną mėnesį privalo mokėti 93 Lt dydžio įmoką.
Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie moka (už kuriuos yra mokamos) tokio dydžio įmokas „Sodrai“ yra:
• Individualių įmonių savininkai;
• Tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
• Mažųjų bendrijų nariai;
• Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla;
• Šeimynos dalyviai;
• Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir jie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

(2014-09-30)
Dėmesio!
Jei su UAB „Bitė Lietuva“ el. parašo formavimo įranga nepavyksta prisijunti ir/arba pasirašyti, kreipkitės į "Bitę" dėl sertifikatų pakeitimo.

(2014-09-29)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-09-10)
Dėmesio!
Jei su UAB „Bitė Lietuva“ el. parašo formavimo įranga nepavyksta prisijunti ir/arba pasirašyti, kreipkitės į "Bitę" dėl sertifikatų pakeitimo.

(2014-09-09)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-09-05)
Dėmesio!
Pranešame, kad šiuo metu gali būti sutrikimų jungiantis per UAB „TELE-2“ SIM kortelių el. parašą. Jeigu taip atsitiktų, prašome pasirinkti kitą prisijungimo būdą arba bandyti jungtis vėliau.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-09-03)
Dėmesio! Šiuo metu EDAS neveikia suvestinių formavimo funkcija. Sutrikimas šalinamas. Atsiprašome už nepatogumus.

(2014-08-25/26)
Dėmesio!
Pranešame, kad šiuo metu gali būti sutrikimų jungiantis per UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašą. Jeigu taip atsitiktų, prašome pasirinkti kitą prisijungimo būdą arba bandyti jungtis vėliau.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-08-01)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-07-30)
Informuojame,
kad nuo 2014-07-25 nebegalioja "Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu". Vietoje šios pažymos yra išduodama "Pažyma apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą". Tais atvejais, kai būdavo reikalinga pažyma apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, rekomenduojame teikti prašymą dėl "Pažymos apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą" išdavimo. Prašymą galite pateikti prisijungę prie EDAS, meniu pasirinkite „Prašymų/skundų pateikimas“, „DPP Prašymas“. Prašymo tekste būtinai nurodykite datą, kuriai reikalinga pažyma.


(2014-07-15)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-04-10, 2014-07-02)
Informuojame, kad darbdaviai nuo 2014 metų gegužės 1 d. duomenis apie apdraustuosius asmenis (SD pranešimus) privalo teikti tik elektroniniu būdu per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą. SD pranešimai turi būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Atkreipiame dėmesį, kad darbdaviai, teikdami 1-SD pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią,
nuo 2014-05-01 neprivalo nurodyti darbuotojo asmens socialinio draudimo numerio, jeigu apdraustajam asmeniui yra suteiktas asmens kodas Lietuvoje. Neturintiems asmens kodo (užsieniečiams), turi būti nurodomas asmens socialinio draudimo numeris. Asmens socialinio draudimo numerio pildymas neprivalomas ir visuose kituose SD pranešimuose.
Nuo 2014-05-01 taip pat
nebeišduodami valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai, todėl darbdaviai neturi prašyti darbuotojų pateikti valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Prireikus asmuo socialinio draudimo numerį gali sužinoti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą, „Sodros“ informacijos centre su kliento identifikavimo kodu (KID) arba atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių.

(2013-12-20)
„Sodra“ praneša draudėjams, kurie darbuotojai pensijai kaupia papildomai - plačiau

(2013-11-04)
Valstybinės darbo inspekcijos informacija: privalomas darbuotojų saugos būklės deklaravimas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad, įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalies nuostatą, iki šių metų pabaigos visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų (dirbančių pagal darbo sutartį ar / ir valstybės tarnautojų), privalo pateikti VDI informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

Deklaravimo formos (elektroninė, Word) bei papildoma informacija pateikiama VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje E. paslaugų darbdaviams sistema.

Visais deklaravimo klausimais galima pasikonsultuoti telefonu Vilniuje (8 5) 215 72 79.

(2014-06-09 - 11)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-05-30 - 06-05)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-04-28)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-04-22)
Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau septintąjį kartą paskelbė Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų konkursą, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2013 metais nuveikusios daugiausiai darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje. Maloniai prašome dalyvauti konkurse. Detalesnę informaciją apie konkursą rasite ČIA.

(2014-04-18)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-04-15)
Dėl Registrų centro kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų galiojimo tikrinimo realiu laiku paslaugos sutrikimų yra problemų jungiantis prie EDAS ir /arba pasirašant dokumentus elektroniniu kvalifikuotu parašu.

(2014-04-14)
Šiuo metu galimi laikini EDAS sistemos darbo sutrikimai ar uždelsimai.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-03-10)
Atkreipiame dėmesį, kad darbdaviai iki 2014 metų kovo 1 d. privalėjo pateikti informaciją apie visų esamų darbuotojų profesijas. Pranešant apie esamų darbuotojų profesijas, darbdaviai turi užpildyti 14-SD pranešimą, kuriame reikia nurodyti keturženklį darbuotojo profesijos kodą.
Informacija apie profesijas ir tikslūs jų kodai, kuriuos reikia įrašyti į minėtą pranešimą, nurodyti Ūkio ministerijos tvarkomame Lietuvos profesijų klasifikatoriuje. Informaciją apie 14-SD pranešimo pildymą galima gauti, skambinant į „Sodros‘ informacijos centrą telefono numeriu 1883.

Darbdaviai, kurie iki 2014-03-01 dar nepateikė informacijos apie esamų darbuotojų profesijas, privalo tai atlikti kuo skubiau.
Rekomenduojame 14-SD pranešimą pildyti Draudėjo srityje. Čia Ruošinių skiltyje pasirinkus 14-SD ir paspaudus "Užpildyti", apdraustųjų registro duomenys į pranešimą įrašomi automatiškai, todėl draudėjams reikia įrašyti tik duomenis apie apdraustųjų profesiją.

(2014-02-20)
Primename, kad darbdaviai iki 2014 metų kovo 1 d. privalo pateikti informaciją apie visų esamų darbuotojų profesijas. Pranešant apie esamų darbuotojų profesijas, darbdaviai turi užpildyti 14-SD pranešimą, kuriame reikia nurodyti keturženklį darbuotojo profesijos kodą.
Informacija apie profesijas ir tikslūs jų kodai, kuriuos reikia įrašyti į minėtą pranešimą, nurodyti Ūkio ministerijos tvarkomame Lietuvos profesijų klasifikatoriuje. Informaciją apie 14-SD pranešimo pildymą galima gauti, skambinant į „Sodros‘ informacijos centrą telefono numeriu 1883.

Rekomenduojame 14-SD pranešimą pildyti Draudėjo srityje. Čia Ruošinių skiltyje pasirinkus 14-SD ir paspaudus "Užpildyti", apdraustųjų registro duomenys į pranešimą įrašomi automatiškai, todėl draudėjams reikia įrašyti tik duomenis apie apdraustųjų profesiją.

(2014-02-14)
Šiuo metu galimi laikini EDAS sistemos darbo sutrikimai ar uždelsimai.
Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2014-01-28)
Informuojame, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-94 „Dėl draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.23-1111) Draudėjo srityje galima suformuoti ir el. parašu patvirtinti 2013 metų finansines ataskaitas F4 ir F4-1. Patvirtinimo terminas – 2014 m. sausio 31 d.

(2014-01-31)
Dėmesio!
Nuo šių metų vasario 1 d. Draudėjo srityje SAM užpildyti registro duomenimis galima tik atskirai pagal apdraustųjų kategorijas, nurodant įprastinį arba 1% padidintą įmokų tarifus.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad artimiausiu metu SAM pranešimai gali būti apdorojami ilgiau nei įprastai.
Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.


(2014-01-16)
Dėmesio!
Dėl naujausios vakar paskelbtos Java versijos (7u51)

Naudotojų darbo vietose su nauja Java versija (7u51) jau galima atlikti visus veiksmus.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirmą kartą jungiantis arba pasirašant dokumentus su stacionaria el. parašo įranga, pasirodys saugos perspėjimas. Jame esamą tuščią laukelį ("I accept the risk...") reikia pažymėti varnele, paspausti mygtuką “Run” ir tęsti darbą.


(2014-01-15)
Dėmesio!
Dėl naujausios šiandien paskelbtos Java versijos (7u51)

EDAS naudotojai stacionaria el. parašo formavimo įranga negali jungtis prie portalo ir pasirašyti „Sodrai“ teikiamų dokumentų, jeigu jų darbo vietose Java programos versija atnaujinama automatiškai.

Fondo valdyba atnaujins EDAS programinę įrangą artimiausiu metu. Apie tai informuosime atskiru pranešimu. Iki to momento pasirašyti stacionaria el. parašo formavimo įranga galima laikinai atsisakius naujausios Java versijos ir grįžus prie ankstesnės versijos.
Tiems EDAS naudotojams, kurių darbo vietose Java naujinimas vykdomas ne automatiniu būdu, rekomenduojame atidėti Java naujinimą iki atskiro pranešimo.
Atsiprašome dėl nepatogumų.


(2014-01-02)
Dėmesio!
Laikinai negalime apdoroti SAM pranešimų. Sutrikimas šalinamas.
Atsiprašome už nepatogumus.


(2013-12-31)
Informuojame, kad dėl „Sodros“ informacinės sistemos naujinimo darbų 1-SD, 2-SD ir 13-SD socialinio draudimo pranešimus už 2014 m. sausio 1 d. galėsite pateikti 2014 m. sausio 2 d.
Jokios poveikio priemonės už pavėluotai pateiktus socialinio draudimo pranešimus nebus taikomos.

Atsiprašome dėl nepatogumų.


(2013-12-30)
„Sodros“ kolektyvas sveikina Jus su gražiausiomis metų šventėmis. Pamatyti sveikinimą galite čia.

(2013-12-18)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome dėl nepatogumų.(2013-10-10)
Informuojame, kad nuo 2013 m. lapkričio 1 d. teikiant informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (t.y. teikiant 1-SD pranešimą), bus privalu pateikti duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių. Plačiau.

(2013-11-04)
Dėl „Sodros“ informacinės sistemos naujinimo darbų galimi laikini sistemos darbo sutrikimai ar uždelsimai.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2013-10-21)
Šiuo metu dėl Gyventojų registro tarnybos el.parašo paslaugos sutrikimo yra prisijungimo ir pasirašymo su asmens tapatybės kortele ir valstybės tarnautojo pažymėjimu problemų. Atsiprašome už nepatogumus

(2013-10-15)
Šiuo metu gali būti problemų EDAS naudotojams. Sutrikimas šalinamas. Atsiprašome už nepatogumus

Dėl EDAS sutrikimo ne visiems draudėjams iškart pavyksta pateikti SD pranešimus.
Prašome draudėjų, šių metų spalio 16-17 dienomis gavusių žinutę iš EDAS apie pavėluotą SD pranešimų pateikimą, nesiimti jokių papildomų veiksmų.
Atsiprašome už nepatogumus.


(2013-10-10)
Šiuo metu gali būti problemų EDAS naudotojams. Sutrikimas šalinamas. Atsiprašome už nepatogumus

(2013-10-07)
Dėmesio!
Dėl UAB „Bitė Lietuva“ SIM kortelių el. parašo formavimo įrangos sutrikimo gali būti problemų prisijungiant ir pasirašant dokumentus.
Atsiprašome už nepatogumus.(2013-08-28)
Dėl „Sodros“ informacinės sistemos naujinimo darbų vis dar galimi laikini sistemos darbo sutrikimai ar uždelsimai.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2013-08-20)
Dėl „Sodros“ informacinės sistemos naujinimo darbų galimi laikini sistemos darbo sutrikimai ar uždelsimai.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

(2013-08-13)
Dėl „Sodros“ informacinės sistemos naujinimo darbų

Nuo rugpjūčio 16 d. 17:00 iki rugpjūčio 19 d. 8:00 bus vykdomas planinis „Sodros“ informacinės sistemos atnaujinimas.
Nurodytu laikotarpiu neveiks Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS), Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų sistema (EPTS). Gali neveikti ir kitos sistemos.
Prašytume draudėjų pateikti SD pranešimus iki rugpjūčio 16 d. 16:00.
Atsiprašome dėl nepatogumų.
Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti į „Sodros“ informacinį centrą numeriu 1883.


(2013-08-12)
Dėmesio!
Jeigu per praėjusį savaitgalį Jūsų SD pranešimai buvo atmesti dėl klaidos „Negalima atlikti pilno parašo patikrinimo, nes nepavyko gauti korektiškos laiko žymos“, prašome tokius SD pranešimus pateikti pakartotinai.
Atsiprašome už nepatogumus.


(2013-06-14)
Žinutė draudėjams, įdarbinantiems moksleivius ir studentus
Informuojame, kad naujai priimtam į darbą darbuotojui, asmens socialinio draudimo numeris suteikiamas tik tada, kai darbdavys apie juos pateikia Sodros teritoriniam skyriui 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią. Sodros teritorinis skyrius, gavęs 1-SD pranešimą, šiam asmeniui suteikia asmens socialinio draudimo numerį.
Tik po to asmuo gali kreiptis į Sodros teritorinį skyrių dėl valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo gavimo. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą).
Asmens socialinio draudimo numerio suteikimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimą reglamentuoja Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-65 (Žin., 2008, Nr. 17-627).
Daugiau informacijos galite gauti paskambinę į Sodros informacinį centrą telefono numeriu 1883.


(2013-01-14)
Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupių

Informaciją apie 2013 metams nustatytus valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus ir draudėjų priskyrimą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms galite rasti čia.

(2012)
Jei prisijungimo ar pasirašymo su stacionaria el. parašo formavimo įranga metu neatsiranda langas pavadinimu „Dokumentų pasirašymas“, kompiuteryje nėra JAVA paleidimo aplinkos, arba su ja yra problemų. Ar naršyklė turi galimybę naudotis JAVA paleidimo aplinka galima patikrinti šiuo adresu: www.java.com -> Free Java Download.Nuorodos

DUK, pranešimų ir prašymų formos, raštai, įgaliojimai, paraiška, EDAS naudotojo vadovas, draudimo vykdymas, įmokų mokėjimas, teisės aktai, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, ...


1. Informacija kontaktuoti
Pateikti klausimą ar pasiūlymą galima el. laišku arba telefonu 1883. Teikdami klausimą įsitikinkite, ar reikalingo atsakymo nėra DUK.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Fondo lėšų sąskaitos

3. Pranešimų, prašymų, raštų, įgaliojimų formos
Čia rasite visas socialinio draudimo pranešimų ir prašymų, raštų, įgaliojimų, įgaliojimų panaikinimų formas.

4. EDAS naudotojo vadovas
1-6 punktuose rasite išsamias prisijungimo prie EDAS sąlygas

5. EDAS viešoji sritis
Čia rasite informaciją apie draudimo vykdymą, įmokų mokėjimą, teisės aktus ir pan.

6. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai
Informacija apie elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, jų išdavimo ir apskaitos tvarką, peržiūrą per EDAS, bei pranešimo dėl pašalpos skyrimo (NP-SD) formavimą.

7. Informacija apie draudėjų viešus duomenis
Informacija apie draudėjų - juridinių asmenų viešus duomenis. Informaciją apie draudėjų - fizinių asmenų viešus duomenis galima pamatyti EDAS Draudėjo srityje arba EGAS Gyventojo srityje.

8. Sertifikavimo paslaugų tiekėjai ir JAVA paleidimo aplinka

9. Veiksmai po sertifikato įsigijimo

10. Paraiška dėl sertifikato registravimo
Atvejai, kuomet reikia teikti paraišką aprašyti čia