Kopijuoti   Spausdinti Atsisiųsti  
 
Pagalba
Būsena:
priimtas
Pavadinimas:
Formos pildymo instrukcija
SAM
 
P20.1
P21.1
P21.5
P21.4
P20.5
P20.4
P21.3
P20.3
P21.2
P20.2
Iš viso dokumente
P23
Įmokų suma Lt
S5
Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos
įmokos, suma Lt
S4
Apdraustųjų skaičius
S3
Lapų skaičius
S2
Pateikti priedai
S1
3 - draudėjo pavadinimas; 4 - draudėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - tel. nr.; 7 - adresas; 8 - adresatas.
3
4
5
6
7
8
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Nr.
9
10
Forma patvirtinta Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010
m. .................. d. įsakymu Nr. ..........
versija
priedas SAM3SD
priedas SAM3SDP
Ataskaitinis laikotarpis
P14
m.
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)
(vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)
11
13
12
(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas)
14
P17
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
Socialinio draudimo įmokų tarifas (%)
P16
SAM
03
mėn.
Patikslintas pranešimas
P35
Tikslinamas laikotarpis
P14T
m.
P15T
ketv.
P17T
mėn.
V A R D E N I S P A V A R D E N I S
S I N U S A S K O S I N U S A S , S I N C O S @ T G A R C T G . C O M
  1
 
 
 
1 3 , 6 8
  8
 
 
 
U A B " E D A S D E M O "
1 D E M O P R . , V I L N I U S
  9 9 9 9 9 9
  9 9 9 9 9 9 9 9
 
V I L N I A U S S K Y R I U I
 
2 0 1 0 - 0 9 - 0 3
 
 
  1 0 0 , 0 0
  1
  1
  1 3 , 7 0
2 0 1 0
G E N . D I R E K T O R I U S
SAM
03