Titulinis puslapis

Titulinis puslapis
Svetainės medis
Naudotojas:  VASIA PUPKIN 13    Atsijungti
Viešoji sritis
Draudėjo sritis
Naudotojo vadovas
Atstovaujamas draudėjas:  UAB EDAS DEMO, draud. kodas 9999999
Paskirtas specialistas:  KONSULTANTAS KONSULTANTINIS, tel. -, el. p. -
Teisė:  ADMINISTRATORIUS
Draudėjų portalas
Žinutės
Pranešimų ruošiniai
Sukurti naują ruošinį
Įkelti pranešimo bylą
Prašymų pateikimas
Pasirašyti/pateikti dokumentai
Suvestinės
Draudėjo vadovas ir įgalioti asmenys
Naudotojo nustatymai
Administravimas
Portalo naudotojų administravimas
Draudėjo nustatymai
Teisės formuoti suvestines ribotam naudotojui
Fizinių asmenų užklausų ir/arba informacijos gavimo teisės
Nepasirašyti dokumentai
Žinutės
Įkelti nepasirašytą dokumentą
Fizinio asmens informacija
Žinutės
Fizinio asmens užklausos
Pateikti užklausą
Pateiktos užklausos/gauta informacija
Sutikimai dėl asmens duomenų teikimo
Pagalba
 
Teisės fizinio asmens informacijos užklausai
Čia Draudėjo srities naudotojams galima suteikti/atšaukti teisę formuoti fizinio asmens informacijos peržiūros užklausas.

Gavę teisę Draudėjo srities naudotojai galės formuoti ir pateikti fizinio asmens informacijos peržiūros užklausą.

Pateikta užklausa bus perduodama fiziniam asmeniui, kuris, prisijungęs prie elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos EGAS, ją peržiūrės ir nuspręs, ar rodyti savo informaciją užklausą pateikusiam Draudėjo srities naudotojui. Fiziniam asmeniui sutikus, užklausą pateikęs Draudėjo srities naudotojas galės peržiūrėti to asmens informaciją Draudėjo srityje. Jei fizinis asmuo nesutiks rodyti savo informacijos, užklausą pateikęs Draudėjo srities naudotojas apie tai gaus žinutę.

Atšaukus teisę Draudėjo srities naudotojas fizinio asmens informacijos užklausos pateikti negalės.
Teisių fizinio asmens informacijos užklausai administravimas
Teisė
Asmens kodas,
SD numeris
Vardas, pavardė
Galioja?
Suteikta
Atimta
Suteikė
Gaunama informacija
Veiksmas
 
Administratorius 3333333333, DK3333333 Edasas Pegasas Ne Teisės peržiūrėti Suteikti teisę
Administratorius 55555555555 Sinusaite Kosinusaitė Ne Teisės peržiūrėti Suteikti teisę
Administratorius 77777777777, DK7777777 Kvantinis Osciliatorius Taip 2010-06-15 15:59 Deuteris Tritis Teisės peržiūrėti Atšaukti teisę
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Telefonų numerius rasite čia
Susisiekite elektroniniu laišku »