Titulinis puslapis

Titulinis puslapis
Svetainės medis
Naudotojas:  Vardenis Pavardenis    Atsijungti
Viešoji sritis
Draudėjo sritis
Naudotojo vadovas
Atstovaujamas draudėjas:  UAB EDAS DEMO, draud. kodas 9999999
Paskirtas specialistas:  KONSULTANTAS KONSULTANTINIS, tel. -, el. p. -
Teisė:  ADMINISTRATORIUS
Draudėjų portalas
Žinutės
Pranešimų ruošiniai
Sukurti naują ruošinį
Įkelti pranešimo bylą
Prašymų pateikimas
Pasirašyti/pateikti dokumentai
Suvestinės
Draudėjo vadovas ir įgalioti asmenys
Naudotojo nustatymai
Administravimas
Portalo naudotojų administravimas
Draudėjo nustatymai
Teisės formuoti suvestines ribotam naudotojui
Fizinių asmenų užklausų ir/arba informacijos gavimo teisės
Nepasirašyti dokumentai
Žinutės
Įkelti nepasirašytą dokumentą
Fizinio asmens informacija
Žinutės
Fizinio asmens užklausos
Pateikti užklausą
Pateiktos užklausos/gauta informacija
Sutikimai dėl asmens duomenų teikimo
Pagalba
 
Suvestinės
Šiame portalo puslapyje matote suvestinių, kurias sistema gali Jums pateikti, sąrašą.
Savos informacijos suvestinių peržiūra
Nr.
Pavadinimas
Tipas
1 Aktuali informacija draudėjui B
2 Apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas prasidėjo per nurodytą laikotarpį, sąrašas P
3 Apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas baigėsi per nurodytą ketvirtį, sąrašas P
4 Apdraustųjų, kuriems suteiktos (atšauktos) tėvystės arba vaiko priežiūros atostogos (per nurodytą laikotarpį), sąrašas P
5 Apdraustųjų asmenų nedraudiminiai laikotarpiai (per nurodytą laikotarpį) P
6 Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita už asmenis, draudžiamus pagrindinei ir papildomai pensijos dalims (savf4b, savf4c) F
7 Detali ataskaita apie sumokėtas įmokas per nurodytą laikotarpį F
8 Informacija apie draudėjo įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui F
9 Raginimai ir taikomos priverstinio poveikio priemonės F
10 Informacija apie išmokėtas ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas apdraustiesiems F
11 Informacija apie ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą P
12 Asmenų, gavusių pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, sąrašas P
13 Informacija apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai. P
14 Informacija apie draudėjo apdraustųjų asmenų skaičių P
15 Preliminari valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F
16 Preliminari valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaita F
17 Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F
18 Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaita F
Kitų draudėjų informacijos peržiūra
Informacija apie draudėjo viešus duomenis
Fizinio asmens informacija
Sąrašas tuščias
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Telefonų numerius rasite čia
Susisiekite elektroniniu laišku »